Privacy statement

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) Hieronder informeren we u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die op u als persoon betrekking hebben, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijk volgens artikel 4, lid 7 EU-Algemene verordening gegevensbescherming (DS-GVO) is … (zie colofon).
U kunt onze verwerkingsverantwoordelijke voor gegevensbescherming bereiken op ons postadres met als referentie ‘der Datenschutzbeauftragte’.

(3) Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier, zullen de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, resp. uw naam en telefoonnummer) door ons worden opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de betreffende gegevens indien opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan.

(4) Indien we voor afzonderlijke functies van ons aanbod afhankelijk zijn van gecontracteerde dienstverleners of als we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder in detail informeren over de respectievelijke acties. Daarbij noemen we ook de vastgelegde criteria voor de opslagtermijn.

 

§ 2 Uw rechten

(1) U heeft jegens ons de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonlijke gegevens:

 • Recht op informatie
 • Recht op herziening of verwijdering
 • Recht op beperking van verwerking
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking
 • Recht op gegevensportabiliteit

(2) U heeft tevens het recht bezwaar te maken bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

§ 3 Verzamelen van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

(1) Voor het louter informatieve gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of anderszins ons voorziet van informatie, verzamelen wij alleen de persoonlijke informatie die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bezoeken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en de veiligheid te garanderen (rechtsgrondslag is art. 6 lid. 1, zin 1, 1 lit. f DS-GVO ):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het bezoek
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het bezoek (concrete pagina)
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • Elke verzonden hoeveelheid gegevens
 • Website waarvan het bezoek afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de door u gebruikte browser worden opgeslagen en (in dit geval door ons) bepaalde informatie over uw gebruik genereren. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd:

- Tijdelijke cookies (zie b)

- Permanente cookies (zie c).

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Daartoe behoren met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende zoekvragen van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Permanente cookies worden automatisch na een bepaalde periode verwijderd, die afhankelijk van de cookie verschillend kan zijn. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

d) U kunt uw browserinstellingen volgens uw wensen configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van cookies van derden of alle cookies afwijzen. Houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

 

§ 4 Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Echter, in geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internetgebruik aan de website-beheerder te leveren.

(2) Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; houd er echter rekening mee dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens, gerelateerd aan uw gebruik van de website, verzamelt (inclusief uw IP-adres) en verwerkt, door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Als gevolg hiervan worden IP-adressen ingekort verwerkt en kan persoonsgebondenheid worden uitgesloten. Voor zover de gegevens die over u zijn verzameld een persoonlijke referentie krijgen, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

(5) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke informatie wordt overgedragen aan de VS, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield , https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, 1 lit. f DS-GVO.

(6) Informatie van derden:

Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001.

Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/en.html,

Overzicht privacybeleid: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Privacyverklaring: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy

 

§ 5 Integratie van Typekit van Adobe

(1) Typekit is een service die toegang biedt tot een lettertypebibliotheek (fonts).

Bij het aanbieden van onze website gebruiken wij cookies in overeenstemming met ons privacybeleid. Voor het bieden van de Typekit service plaatsen of gebruiken wij geen cookies op websites, om onze fonts beschikbaar te stellen.

(2) Voor het leveren van de Typekit service kan Adobe informatie over de fonts verzamelen die op uw website beschikbaar zijn. De informatie wordt gebruikt voor facturering en naleving van voorschriften en kan omvatten:

Beschikbare lettertypes (fonts)

ID van de record

JavaScript-versie van de record (string)

Type record (string ‘configureerbaar’ of ‘dynamisch’)

Account ID (identificeert de klant waarvan de record is)

Dienst die de fonts beschikbaar stelt (bijv. Typekit of Edge Web Fonts)

Applicatie die de fonts opvraagt ​​(bijv. Adobe Muse)

Server die de fonts beschikbaar stelt (bijv. Typekit-server of Enterprise CDN)

Hostnaam van de pagina waarop de fonts worden geladen

De tijd die de webbrowser nodig heeft om de fonts te downloaden

De tijd vanaf het downloaden van de fonts met de webbrowser tot het gebruik van de fonts

Of een adblocker is geïnstalleerd, om te bepalen of de adblocker interfereert met de goede opvolging van pageviews

(3) Adobe maakt gebruik van de informatie van websites van derden die Typekit fonts gebruiken, om de Typekit service beschikbaar te stellen. De informatie wordt ook gebruikt om leverings- of downloadproblemen te diagnosticeren en om fonts-producenten te betalen.

(4) Adobe werkt samen met fonts-producenten om u via de Typekit service fonts te verstrekken. Daarnaast kunnen deze producenten in de Typekit Marketplace via de Typekit service fonts te koop aanbieden. In dit geval zal Adobe informatie zoals uw contactgegevens en een aankoopoverzicht van de gelicenseerde font(s) aan de fonts-producent geven, zodat ze kunnen controleren of u een geldige licentie voor de in Typekit Marketplace verworven font(s) heeft.

Het Privacybeleid van Adobe beschrijft de algemene privacy statements die van toepassing zijn op de meeste Adobe-websites en -toepassingen, waaronder Typekit.

 

§ 6 Privacyverklaring voor het contactformulier

De persoonlijke gegevens die u ons in het kader van dit contactverzoek verstrekt, worden alleen gebruikt om uw vraag of contactverzoek te beantwoorden en voor de bijbehorende technische administratie. Overdracht aan derden vindt niet plaats.

U hebt het recht om uw toestemming met toekomstige ingang op elk moment te herroepen. In dit geval worden uw persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

Uw persoonlijke gegevens worden ook zonder uw herroeping verwijderd als wij uw verzoek hebben verwerkt of als u de hier gegeven toestemming voor opslag herroept. Dit gebeurt ook als de opslag om andere wettelijke redenen ongeoorloofd is.

U kunt zich altijd laten informeren over de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen.

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming en de verwerking van persoonlijke gegevens is te vinden in de algemene privacyverklaring van deze website.

 

§ 7 Registratie nieuwsbrief

(1) Met uw instemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, die u informeert over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden genoemd in de instemmingsverklaring.

(2) Om u te registreren voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat nadat u zich heeft geregistreerd, wij een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin we vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet bevestigt, worden uw gegevens na één maand automatisch verwijderd. Daarnaast slaan we uw IP-adres en het tijdstip van registratie en bevestiging op. Het doel van deze procedure is om uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, om u te informeren over mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens.

(3) De enige vereiste voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. De opgave van aanvullende, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging zullen wij uw e-mailadres opslaan met als doel u de nieuwsbrief te sturen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, 1 lit. a DS-GVO.

(4) U kunt uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken en u uitschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt de intrekking aangeven door te klikken op de link in elke e-mail van de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de contactgegevens in de colofon.

(5) Wij wijzen u erop dat wij uw gebruikersgedrag evalueren bij het versturen van de nieuwsbrief. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web-beacons of trackingpixels die afbeeldingsbestanden van één pixel vertegenwoordigen en zijn opgeslagen op onze website. Voor de evaluaties koppelen we de gegevens vermeld in § 3 en de web-beacons met uw e-mailadres en een individuele ID. Ook links in de nieuwsbrief bevatten deze ID. Met de op deze manier verkregen gegevens, creëren we een gebruikersprofiel om de nieuwsbrief aan te passen aan uw individuele interesses. Daarbij registreren we wanneer u onze nieuwsbrieven leest, op welke links u klikt en leiden daaruit uw persoonlijke interesses af. We koppelen deze gegevens aan acties die u op onze website hebt ondernomen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracking door op de afzonderlijke link in elke e-mail te klikken of ons via een andere contactmanier op de hoogte te stellen. De informatie wordt opgeslagen zolang u zich op de nieuwsbrief hebt geabonneerd. Na een afmelding slaan we de gegevens puur statistisch en anoniem op. Een dergelijke tracking is ook niet mogelijk als u de weergave van afbeeldingen standaard hebt uitgeschakeld in uw e-mailprogramma. In dit geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken. Als u de afbeeldingen handmatig weergeeft, volgt de bovengenoemde tracking.

Newsletter

Wilt u op de hoogte blijven van ons bedrijf, onze producten en actuele ontwikkelingen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief!