Colofon

Terhalle B.V.

Oosterveldsingel 1
7558PJ Hengelo
Mobil: +31 7430 33900
E-Mail: info@terhalle-ecobouw.nl
Directeur: Ludger Wittland
KvK-nummer: 75729563

Copyright

Alle teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Publicatie, overname of gebruik van teksten, afbeeldingen of andere gegevens vereist de schriftelijke toestemming van Holzbau Terhalle.

Informatie inzake aansprakelijkheid

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. De inhoud van de gelinkte pagina’s is uitsluitend de verantwoordelijkheid van hun beheerders.

Disclaimer

1. Beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder neemt echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website gebeurt op eigen risico van de gebruiker. Met naam gekenmerkte bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Met het pure gebruik van de website van de aanbieder komt geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder tot stand.

2. Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden (externe links). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende beheerder. De aanbieder heeft de inhoud van derden gecontroleerd bij het eerste koppelen van externe links om te bepalen of er onrechtmatigheden bestaan. Op dat moment waren geen onrechtmatigheden zichtbaar. De aanbieder heeft geen invloed op het actuele en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina’s. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de referentie of link accepteert. Een constante controle van deze externe links is voor de aanbieder zonder concrete verwijzingen naar wettelijke overtredingen niet redelijk. Bij kennis van wettelijke overtredingen worden dergelijke externe links echter onmiddellijk verwijderd.

3. Auteursrechten en naburige rechten
De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderhevig aan Duitse auteursrechten en naburige rechten. Elk gebruik dat niet is toegestaan ​​door het Duitse auteursrecht en de naburige wetgeving vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of respectievelijke rechthebbende. Dit geldt in het bijzonder voor de vermenigvuldiging, verwerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gekenmerkt. Het ongeoorloofd vermenigvuldigen of doorgeven van individuele inhoud of volledige pagina’s is niet toegestaan ​​en strafbaar. Alleen het maken van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming.

4. Privacybescherming
Door de website van de aanbieder te bezoeken, kan informatie over de toegang (datum, tijd, bekeken pagina) worden opgeslagen. Deze gegevens behoren niet tot de persoonlijke gegevens, maar zijn geanonimiseerd. Ze worden uitsluitend geanalyseerd voor statistische doeleinden. Overdracht aan derden, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, vindt niet plaats.

De aanbieder wijst er uitdrukkelijk op dat de verzending van gegevens via internet (bijvoorbeeld in het geval van communicatie via e-mail) beveiligingslekken vertoont en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.

Het gebruik van de contactgegevens uit de colofon voor commerciële reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder van tevoren zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven of als er al een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en elke openbaarmaking van hun gegevens.

Bron: Disclaimer van www.Juraforum.de – Juridisch portaal

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Echter, in geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internetgebruik aan de website-beheerder te leveren.

Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; houd er echter rekening mee dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens, gerelateerd aan uw gebruik van de website, verzamelt (inclusief uw IP-adres) en verwerkt, door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browserplug-in, kunt u op deze link klikken (koppeling met javascript: gaOptout ()) om het toekomstige verzamelen van gegevens door Google Analytics op deze website te voorkomen. Een opt-out cookie wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Bron: Disclaimer van www.Juraforum.de – Juridisch portaal

5. Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de hierboven genoemde nummers 1 t/m 4, wordt dit nadrukkelijk op de betreffende plaats vermeld. In dit geval zijn de bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing in elk afzonderlijk geval.

Bron: Disclaimer van www.juraforum.de – Juridisch portaal

N.B.
We zijn niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een instantie voor geschillenbeslechting
Deze colofon geldt ook voor de Facebook-pagina: https://www.facebook.com/Terhalle.Holzbau