Terhalle zet zich in voor klimaatbescherming

Terhalle Holzbau GmbH en haar drie dochterondernemingen zijn bekroond als een klimaat neutrale onderneming, door de Duitse houtindustrievereniging (Hauptverband der Deutschen Holzindustrie HDH).

Door deel te nemen aan het initiatief profiteert het bedrijf niet alleen van CO2-balansen om zijn eigen operationele energiebeheersmaatregelen te verbeteren, maar heeft het ook het recht door zijn CO2-uitstoot te compenseren om de industrie labels “klimaatneutraal bedrijf” en “klimaat neutrale producten” te gebruiken.

Duurzaamheid en klimaatbescherming staan steeds vaker centraal bij architecten, gemeenten, woningbouwverenigingen, investeerders maar ook bij eindgebruikers.

In totaal werken er zo’n 450 medewerkers voor de Terhalle groep bedrijven in de vestigingen Ahaus-Ottenstein, Nedersaksen, Berlijn en Hengelo (Nederland). Op de locatie van 65.000 m² in Ahaus-Ottenstein worden elementen als ramen en kozijnen tot volledige houtskeletbouwgebouwen geproduceerd.

“Voor de toekomst zullen we blijven vertrouwen op resource besparende houtskeletbouw.”

Hout: een duurzaam bouwmateriaal

Terhalle zet houtskeletbouw op een duurzame manier in. Het hout waarvan Terhalle de prefab-elementen maakt komt voornamelijk uit Duitse bossen,die op een verantwoorde manier worden beheerd.

De 10 hoofdpunten uit het FSC-beleid voor duurzaam bosbeheer zijn:

» Efficiënt en ecologisch gebruik van bosproducten/diensten moet gegarandeerd zijn.

» Negatieve milieueffecten moeten worden voorkomen.
» Een verantwoord bosbeheerplan met duidelijk gestelde doelen en middelen moet de leidraad vormen voor de dagelijkse gang van zaken.
» Er moet regelmatig controle plaatsvinden op onder meer de beheersactiviteiten.
» Behoud van eco- en culturele waarden van primair bos moet worden gegarandeerd.
» (Inter)nationale wetten en regels moeten worden gerespecteerd.
» Eigendoms-, land- en gebruiksrechten moeten worden vastgelegd en gerespecteerd.
» De rechten van de lokale bevolking moeten worden erkend.
» Het sociaal en economisch welzijn van lokale gemeenschappen moet door het bosbeheer en -gebruik worden verbeterd.
» Plantages moeten een aanvulling zijn op natuurlijk bos.

Alle grote milieu- ontwikkelingsorganisaties bevelen FSC aan.

Al het geleverde hout kan op verzoek worden vergezeld met een zogenaamd FSC-garantiecertificaat. Daarmee garanderen wij dat het hout ook daadwerkelijk

afkomstig is uit goed beheerde bossen.